Kropsterapi for institutioner

Jeg har erfaring med kropsterapeutiske behandlinger af børn, unge og voksne med nogle af følgende problemstillinger:

  • Angst
  • Autisme spektrumforstyrrelser
  • ADHD
  • PTSD
  • Stress og uro
  • Søvnforstyrrelser

Kropsterapi og berøring

Kropsterapien vil i særlig grad tilpasses den enkelte. En behandling kan bestå af massage og let eller fast berøring. Det kan være den typiske massage og behandling af hele kroppen, eller det kan være massage på udvalgte områder af kroppen, fx skuldre, ryg, nakke eller på fødderne. Det kan ligeledes være berøring uden på tøjet.

Kroppen skal føles som et trygt og rart sted at opholde sig, derfor arbejdes der målrettet med afspænding af kroppen og følelsen af velvære.

Grundlæggende for berøringen er, at den skal virke beskyttende og omsorgsfuld for klienten, så nervesystemet kan reguleres og kamp- flugtresponsen balanceres.

Der vil gennem behandlingerne blive skabt øget kontakt til kroppen gennem sansning, nærvær og øget kropsbevidsthed.

Kropsterapi og bevægelse

Kropsterapi er også bevægelse, at blive opmærksom på sin krop gennem forskellige fysiske øvelser kan øge kendskabet og ejerskabet til kroppen.

Vi arbejder med aktivering af styrke og energi, kropsopmærksomhed, velvære og afspænding.

Øvelserne kan foregå individuelt eller i grupper. Typisk vil øvelserne bestå af yogaøvelser, blide stræk og lette styrke- og konditionsøvelser.

Gennem øvelserne vil der blive arbejdet med bl.a. ressourcer, styrke, grounding, grænser, selvcentrering, aktivering, rumning og afladning af højt spændingsniveau o.a.

Grundlæggende ligger det mig meget på sinde at skabe glæde under træningen, så stemningen bliver uhøjtidelig og med plads til alle, også til de, der ikke er vant til at arbejde med kroppen.

Naturen

I samarbejde med den enkelte institution, vil der kunne skabes mulighed for at bruge naturen som behandlingsrum.

I naturen vil klienterne typisk opleve at stressniveauet sænkes, at man pga. af den sansemæssige stimulering fra naturen vil opleve at finde større ro. Mange vil også opleve at føle sig støttet gennem kontakten til naturen.

Der kan bl.a. arbejdes med forskellige øvelser, hvor elementer fra omgivelserne inddrages, så kroppen og sanserne, åndedræt, led og muskler mærkes i samspil med naturen. Der kan også arbejdes med vandring, løb og cykling.

Kontakt mig